Вие сте тук

„Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Кортен, общ. Нова Загора за учебните 2015/2016г. и 2016/2017 /от 01.11.2015 г. до 31.10.2016/”

Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 October, 2015
Идентификационен номер: 
9046594 от 08.10.2015г.
Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 8 October, 2015
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Добавено на: 
четвъртък, 8 October, 2015
Добавено на: 
четвъртък, 8 October, 2015
Добавено на: 
петък, 23 October, 2015
Добавено на: 
сряда, 18 November, 2015