Вие сте тук

КООПЕРАЦИЯ "МЕРКУРИЙ 12" НОВА ЗАГОРА

Идентификационен номер: 
РД-04-234 / 24.09.2012
Дата на публикуване: 
понеделник, 10 November, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

Кооперация "Меркурий 12" -готова храна по ф-ра № 0000002083/ 30.09.2014
1030 броя за 1740.70 лв.