Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
КООПЕРАЦИЯ "МЕРКУРИЙ 12" НОВА ЗАГОРА РД-04-234 / 24.09.2012 понеделник, 10 November, 2014

Кооперация "Меркурий 12" -готова храна по ф-ра № 0000002083/ 30.09.2014
1030 броя за 1740.70 лв.